YAPP Advisory Sp. z o.o.

Profil firmy

YAPP Advisory Sp. z o.o. powstała w 2007 roku. Jej historia wywodzi się z dwóch znaczących firm doradczych w Republice Czeskiej, których początki działalności sięgają pierwszej połowy lat 90. W 2009 roku, po ustaleniach wspólników, doszło do kapitałowego odłączenia od wcześniejszego udziałowca większościowego i zmiany nazwy firmy na YAPP Advisory Sp. z o.o., pod którą nadal rozwija portfolio usług doradczych.

Jednym z zamierzeń firmy jest dostarczanie kompleksowych usług doradczych, a także wspieranie przedsiębiorstw we wzajemnych stosunkach na styku rynków czeskiego i polskiego. 

 

Yapp-eu © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone